Koukni.cz je internetový provider (poskytovatel) video obsahu v HD kvalitě s nejlepší dostupností v rámci ČR. Server koukni.cz umožňuje nahrání Vašeho videa v libovolném video formátu v HD kvalitě a následně umístit na Vaše webové stránky. Vaše videa budou po nahrání na server expresně, díky několika výkonným 24 jádrovým serverům s hardwarovou akcelerací videa sdruženým do cloudu umístěným v datovém centru, překonvertována do formátu Flash Video (FLV). Flash video je kontejnerový souborový formát (aplikuje různé kodeky pro kompresi videa např. H.264 resp. MPEG-4) používaný pro poskytování videa na Internetu s použitím Adobe Flash Playeru verze 6 až 10. Flash Video obsah může být rovněž svázán s SWF soubory.

Doporučený rozměr nahrávaného videa je FullHD (1920x1080) nebo HD (1280x720). Nejkratší povolená délka videa je 10 sekund. Videa rozměrově menší nebo kratší nelze nahrát na server. Video je možné nahrát v administraci Vašeho účtu prostřednictvím webového formuláře anebo přes ftp (file tranfer protocol). ftp hostitel je ftp.koukni.cz, přihlašovací jméno (login) a heslo je shodné jako pro přístup do administrace. Nahraná videa je vhodné doplnit v administraci výstižným názevem a popisem, který následně umožní návštěvníkům domovské stránky vyhledání videa s odpovídajícím popisem.

Uložená videa lze dohledat pomocí booleovské fulltextového vyhledávání. Toto vyhledávání, umožňuje pomocí speciálních znaků (operátorů) na začátku nebo konci slov ve vyhledávacím řetězci, přesněji specifikovat požadovaný obsah v popisu videa. Tato tzv. implikovaná booleova používá následující operátory ve vyhledávacím textovém řetězci :
+ znamená "a současně" (AND)
- představuje negaci (NOT)
~ neguje význam slova v řetězci, ale obsah nebu eliminován jako při použití operátoru -
bez operátoru znamená "nebo" (OR)
> zvyšuje význam slova ve vyhledávácím řetězci
< snižuje význam slova ve vyhledávácím řetězci
* libovolná kombinace znaků, typicky na konci slova umožní zobrazení obsahu, kde se vyskytuje slovo začínající na určité znaky uvedené před hvězdičkou
""přesný výskyt znaků mezi uvozovkami (slova v uvedeném pořadí)
()představuje skupinu - lze vnořovat

Následující příklady demonstrují některé vyhledávácí řetězce, které používají booleovské full-textové operátory :
'jablko hruška' nalezne popis, který obsahuje alespoň jedno ze dvou uvedených slov
'+jablko +hruška' nalezne popis, který obsahuje obě uvedená slova
'+jablko hruška' nalezne popis, který obsahuje 'jablko', ale bude zobrazen přednostně, pokud obsahuje i 'hruška'
'+jablko -hruška' nalezne popis, který obsahuje 'jablko', ale nikoliv 'hruška'
'+jablko ~hruška' nalezne popis, který obsahuje 'jablko', ale pokud obsahuje i 'hruška' tak ho neupřednostní - sníží ohodnocení (vhodné pro potlačení tzv. šumu)
'jablko*' nalezne popis, který obsahuje 'jablko', ale také 'jablkový'
'+jablko +(>zelené <červené)' nalezne popis, který obsahuje 'jablko' a 'zelené' nebo 'jablko' a 'červené' (v libovolném pořadí), ale ohodnocení 'jablko zelené' je vyšší než 'jablko červené'
'"přesně takový text"' nalezne popis, který obsahuje slova v pořadí přesně tak, jak jsou uvedená v řetězci

Do webové stránky si pak můžete zkonvertované video snadno vložit pomocí vnořených plovoucích rámců (iframe) :

HTML kód pro vložení zmenšeného videa na Vaší stránku :
<iframe frameborder="0" border="0" scrolling="no" scrollbar="no" width="640" height="360" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen src="https://koukni.cz/iframe?id_videa"></iframe>

HTML kód pro vložení HD videa na Vaší stránku :
<iframe frameborder="0" border="0" scrolling="no" scrollbar="no" width="1280" height="720" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen src="https://koukni.cz/iframe?id_videa&typ=L"></iframe>